O společnosti

O společnosti

Gais s.r.o. byla založena v listopadu 2006 zahraniční investiční skupinou, jejímž zájmem je rozšířit své aktivity o realitní trh v České republice a v jiných evropských zemí.

Úkolem nově založené společnosti v prvním roce její existence byl průzkum trhu a vypracování investičních nabídek v ČR a v Itálii. V následujících letech došlo k nákupu pozemků, k přípravě architektonických studíí, zahájení územních a stavebních řízení a přípravě projektové dokumentace.

V roce 2008/2009 byla ukončena příprava projektové dokumentace bytového domu v Sezze - Itálie, projektová dokumentace pro realizaci inženýrských sítí areálu Dolní zahrady v Kroměříži - ČR, projektová dokumentace bytového domu DZ1, studie pro územní řízení na pozemcích býalých Žižkových kasáren, rekonstrukce rodinného domku Purkyňova 691.

Zahájení výstavby v Kroměříži - Rezidence Dolní zahrady předcházelo založení jednoúčelové společnosti Trade Invest Morava s.r.o. Na podzim roku 2009 počala výstavba bytového domu DZ1, která byla ukončena na podtim roku 2011 kolaudací.

Rezidence Píky, založena jednoúčelová společnost REZIDENCE PIKY s.r.o., v březnu 2015 započala výstavba bytového domu. V současnosti probíhá hrubá stavba. Předpoklad dokončení podzim 2016.

Rodinné domy s jednotkami na ul. Legionářů, výstavba započala na jaře 2014, na podzim 2014 postavena hrubá stvba. V současnosti prováděny vnitřní práce s předpokládáným termínem dokončení zima 2015/2016.

Další aktivity společnosti:

  • stavební činnost, organizace a koordinace výstavby, stavební dozor
  • architektonické návrhy
  • průzkum trhu, poradenství
  • překlady a tlumočení