FOTOGALERIE a průběh výstavby bytového domu DZ1 na ulici Slovákova

Aktuality

FOTOGALERIE a průběh výstavby bytového domu DZ1 na ulici Slovákova

Dne 27.10.2011 byl Městským úřadem Kroměříž, Stavební úřad vydán KOLAUDAČNÍ SOUHLAS s užíváním stavby.  

V průběhu měsíce záři byl položen asfaltový povrch, čím byla dokončena příjezdová komunikace a parkoviště. Byly započaty obkladačské práce v jednotlivých bytech (dlažby a obklady).  Byly započaty malby. Dále budou zahájeny práce na montážích vnitřních dveří. Byly započaty veškeré dokončovací práce, které by měli být ukončeny do 10.10.2011. 

Během měsíce srpna  byly dokončeny práce na úpravě okolí domu. V domě byly dokončeny podlahové plochy. Započaly práce na společných prostorech (schodiště, chodby) pokládka italského mramoru, kterou provádí specializovaná italská společnost. Taktéž byly osazeny vany ve všech bytech a osazeny všechny topné tělesa.

V průběhu července byly ukončeny finální vnitřní omítky v celém domě. Položena dlažba na všech balkónech a ve všech garážích. Provedena instalace výtahu. Bylo zcela dementováno lešení. Byly započaty finální úpravy okolí domu, kdy v prvním týdnu měsíce září bude položen asfalt komunikace a parkovišť.  

V měsíci červnu byla dokončena fasáda domu, kdy v první polovině července bude zcela odstraněno lešení.  Jedinečné řešení desingu vnějších omítek navržených italským architektem Michele Foschi ve spolupráci s architektem Aldo Rossi, se bezesporu stane novou dominantou Dolních zahrad. Veškeré práce byly provedeny firmou Pavel Pospíšil v nadstandardní kvalitě. V souladu s celkem byly namontovány i sekční garážová vrata firmou Kružík. V domě byly ukončeny veškeré rozvody elektro,  vodo a topo.  V okolí dobu byly zahájeny terénní a sadové úpravy. Byl zhotoven přístupový chodník

Během května byly provedeny omítky ve všech bytových jednotkách. Dokončeny společné rozvody topení, včetně kompletace kotelny. Osazení balkonů zábradlím. Finišuje zateplování domu. V okolí domu jsou hotovy obrubníky nejen pro budoucí silnici, ale i chodníků. 

V průběhu měsíce dubna byly dokončeny řemeslnné práce (rozvody vody a odpadů, elektro) v jednotlivých bytech. Nadále byly prováděny vnitřní omítky. Zateplení venkovní části domu bylo téměř dokončeno. V okolí domu začany práce na samotné komunikaci (obrubníky cest a parkovišť).  

Během měsíce března byly zahájeny práce v jednotlivých bytech na rozvodech elektro, tyto jsou prováděny firmou A.Petrůžela Elektromontážní práce, vody a odpadů, které provádí společnost Instalace 206 - Roman Kusák s.r.o. Na tyto bude průběžně navazováno vnitřními omítkami. Firma Pavel Pospíšil zahájila zateplování domu. V okolí domu bylo vybudováno firmou Zemstav Rézner, podloží pro budoucí komunikace.

V průběhu zimních měsíců 2010/2011 byly započaty práce na vnitřních rozvodech ve společných částech domu.  Jednalo se o rozvody elektroinstalací prováděné firmou A.Petrůžela Elektromontážní práce, vzduchotechniky prováděné společností AZ Klima s.r.o. Brno a vodo-topo prováděné firmou Instalace 206 - Roman Kusák s.r.o..

Na podzim 2010 byla na hrubé stavbě dokončena kompletní střecha, celá stavba byla osazena plastovými okny.

Realizace hrubé stavby bytovky DZ1 byla zahájena dne 3.5.2010 ve spolupráci s firmami Pavel Pospíšil, FS MONOLITY s.r.o., ZAPA beton a.s. Stavební dozor provádí GAIS s.r.o., autorský dozor Ing. Milan Kočař. Předpokládaný termín ukončení této fáze výstavby je 30.9.2010.

V průběhu zimních měsíců 2009/2010 firma Zemstav Rézner vybudovala splaškovou kanalizaci, plynovod, vodovod a dešťovou kanalizaci DZ1 na pozemcích GAIS s.r.o. v areálu Rezidence Dolní zahrady.

Vzhledem k podloží lokality bylo nezbytné založit stavbu na pilotech, které realizovala firma Boreta s.r.o., základy, vodorovnou kanalizaci a základovou desku stavěla firma Zenstav Rézner s.r.o.

Dne 4.8.2009 byla zahájena výstavba prvního objektu areálu Rezidence Dolní zahrady s pracovním názvem DZ1. Investorem akce je jednoúčelová společnost Trade Invest Morava s.r.o., dodavatelem GAIS s.r.o. Jde o pětipodlažní bytový dům o 22 bytových jednotkách a s 12 garážemi v přízemí objektu.  

Galerie: