Aktuality

Aktuality

VŠECHNY BYTY na ulici Slovákova PRODÁNY (12.10.2015)

Podrobnosti jsou uvedeny v ceníku. Informace na telefonu 734 538 082.

FOTOGALERIE a průběh výstavby bytového domu DZ1 na ulici Slovákova (8.6.2015)

Dne 27.10.2011 byl Městským úřadem Kroměříž, Stavební úřad vydán KOLAUDAČNÍ SOUHLAS s užíváním stavby.   V průběhu měsíce záři byl položen asfaltový povrch, čím byla dokončena příjezdová komunikace a parkoviště. Byly započaty...

Výstavba REZIDENCE PÍKY (8.6.2015)

V březnu 2015 začala výstavba bytového domu. V průběhu měsíce dubna byla ukončena základová deska a byla záhájena samotná výstavba hrubé stavby.